Ψηφιακό Εγχειρίδιο

Για την υποστήριξη των εκπαιδευτικών στην εφαρμογή του έργου οι συνεργαζόμενοι φορείς ανέπτυξαν ένα Ψηφιακό Εγχειρίδιο με βασικές πληροφορίες, γνώσεις, παραδείγματα και μεθόδους το οποίο αποτελείται από 5 κεφάλαια.

Το Κεφάλαιο 1 περιγράφει και ορίζει το φαινόμενο «ψεύτικες ειδήσεις» στο οποίο επικεντρώνεται το έργο και εισάγει πιθανά αντίμετρα.

Το Κεφάλαιο 2 ασχολείται με τη σπουδαιότητα ορισμένων ψηφιακών ικανοτήτων που πρέπει να διαθέτουν οι μαθητές για να διαχειριστούν αποτελεσματικά τις «ψεύτικες ειδήσεις».

Το Κεφάλαιο 3 περιγράφει τη μεθοδολογική προσέγγιση για τη διδασκαλία εννοιών σχετικών με τις «ψεύτικες ειδήσεις» και την παραπληροφόρηση με βάση τη διερευνητική μάθηση.

Το Κεφάλαιο 4 προσφέρει καθοδήγηση στους εκπαιδευτικούς υποστηρίζοντας θεωρητικά την παραγωγή ψηφιακού υλικού ως αποτέλεσμα της συμμετοχής των μαθητών στο έργο.

Το Κεφάλαιο 5 ολοκληρώνει το εγχειρίδιο περιγράφοντας τον τρόπο με τον οποίο εκπαιδευτικοί και μαθητές μπορούν να μοιραστούν και να διαδώσουν τα αποτελέσματα των διερευνήσεών τους.

 

Κατεβάστε Το Εγχειρίδιο για εκπαιδευτικούς στα αγγλικά (προετοιμάζεται μετάφραση στα γερμανικά, ελληνικά, ιταλικά και ρουμανικά).

Συμπληρωματικά με το Ψηφιακό Εγχειρίδιο, επιπρόσθετο βοηθητικό υλικό και προτεινόμενα εργαλεία προσφέρονται στους εκπαιδευτικούς που επιθυμούν να εισάγουν στην τάξη τους δραστηριότητες για την ενίσχυση της ψηφιακής ιθαγένειας.

Επιπρόσθετο υλικό για τους εκπαιδευτικούς υπάρχει διαθέσιμο στα Αγγλικά, Γερμανικά, Ελληνικά και Ρουμανικά.

Digital Resistance
Το έργο Digital Resistance είναι έργο χρηματοδοτούμενο από το κοινό πρόγραμμα για το Δημοκρατικό και Ενταξιακό Σχολικό Πολιτισμό σε Λειτουργία (Democratic and Inclusive School Culture in Operation-DISCO) του Συμβουλίου της Ευρώπης και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Ξεκίνησε τον Απρίλιο του 2018, βασίζεται στο Πλαίσιο Δεξιοτήτων για τον Δημοκρατικό Πολιτισμό του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και στο Πλαίσιο Ψηφιακών Δεξιοτήτων για Πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στοχεύει στην προώθηση της ψηφιακής ιθαγένειας.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ...
Social Media
DigitalResistanceProject
digitalresistance.project
nofake.gr