Ψηφιακές Δεξιότητες

Οι ψηφιακές δεξιότητες είναι το βασικό κλειδί προκειμένου να αντιμετωπίσουμε τις «ψευδείς ειδήσεις».  Όμως, ποιες δεξιότητες είναι απαραίτητες και γιατί πρέπει να ενισχυθούν στους νέους;

Η ιδιότητα του πολίτη στη σημερινή, υπερβολικά «υπερσυνδεδεμένη» εποχή συνεπάγεται τη συνεχή έκθεση σε έναν εξαιρετικά μεγάλο όγκο πληροφοριών που απευθύνονται και προσαρμόζονται για τον καθένα μέσω των προσωπικών συσκευών του. Ταυτόχρονα, ο ίδιος ο πολίτης είναι η πηγή μιας συνεχούς ροής δεδομένων και πληροφοριών που συμβάλλουν στο σχεδιασμό και την επάρκεια αυτού του ψηφιακού οικοσυστήματος.

Συνεπώς, οι ψηφιακές δεξιότητες καθίστανται όλο και πιο σημαντικές για τη θωράκιση των νέων προκειμένου να ενισχυθεί η ευαισθητοποίηση και η κριτική τους προσέγγιση σε ότι αφορά το διαδικτυακό περιεχόμενο.

Το πιο σημαντικό μέτρο κατά της διάδοσης της παραπληροφόρησης και των «ψευδών ειδήσεων» είναι η προώθηση της ικανότητας κριτικής σκέψης σε συνδυασμό με τις δεξιότητες και τη γνώση αξιών και στάσεων ή συμπεριφορών.

Το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Ψηφιακών Δεξιοτήτων για Πολίτες (DigComp) απαριθμεί πέντε βασικούς τομείς ψηφιακών δεξιοτήτων, οι οποίοι είναι οι ακόλουθοι:

  • Παιδεία στην πληροφορία και τα δεδομένα
  • Επικοινωνία και συνεργασία
  • Δημιουργία ψηφιακού περιεχομένου
  • Ασφάλεια
  • Επίλυση προβλημάτων

Η ανάπτυξη αυτών των δεξιοτήτων σε διαφορετικά επίπεδα επάρκειας είναι απαραίτητη προκειμένου να είναι δυνατή:

  • η αναγνώριση (αναζήτηση, φιλτράρισμα και αξιολόγηση ψηφιακού περιεχομένου),
  • η κατανόηση (ανάλυση και αποσύνθεση της ψηφιακής  παραπληροφόρησης) και
  • η διαχείριση «ψευδών ειδήσεων» (αναφορά και προειδοποίηση)

Το Ψηφιακό Εγχειρίδιο προσφέρει αποτελεσματικές μεθόδους διδασκαλίας για την ενσωμάτωση της εκπαίδευσης δεξιοτήτων στη χρήση των μέσων και της πληροφορίας, μέσα από ποικίλες δραστηριότητες στην τάξη κατάλληλες για όλα τα μαθήματα. Οι συγκεκριμένες διδακτικές προσεγγίσεις στοχεύουν στην ενίσχυση των ψηφιακών δεξιοτήτων των μαθητών, οι οποίοι, με αυτό τον τρόπο, μαθαίνουν να εξέρχονται από χώρους ηχούς (echo chambers) αντιδημοκρατικών προκαταλήψεων και να σκέφτονται κριτικά σε ότι αφορά την πρόθεση της παραπληροφόρησης.

Περισσότερες πληροφορίες καθώς και παιδαγωγικές προσεγγίσεις υπάρχουν στο Κεφάλαιο 2 του Ψηφιακού Εγχειριδίου του Ψηφιακού Εγχειριδίου.

Βιβλιογραφικές αναφορές:

Digital Competence Framework for Citizens: https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/eur-scientific-and-technical-research-reports/digcomp-21-digital-competence-framework-citizens-eight-proficiency-levels-and-examples-use

Digital Resistance
Το έργο Digital Resistance είναι έργο χρηματοδοτούμενο από το κοινό πρόγραμμα για το Δημοκρατικό και Ενταξιακό Σχολικό Πολιτισμό σε Λειτουργία (Democratic and Inclusive School Culture in Operation-DISCO) του Συμβουλίου της Ευρώπης και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Ξεκίνησε τον Απρίλιο του 2018, βασίζεται στο Πλαίσιο Δεξιοτήτων για τον Δημοκρατικό Πολιτισμό του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και στο Πλαίσιο Ψηφιακών Δεξιοτήτων για Πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στοχεύει στην προώθηση της ψηφιακής ιθαγένειας.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ...
Social Media
DigitalResistanceProject
digitalresistance.project
nofake.gr