Τελικό συνέδριο στις Βρυξέλλες, Βέλγιο

10 Οκτωβρίου 2019

Η τελική διάσκεψη για το Joint Programme “Democratic and Inclusive School in Operation” (DISCO) πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες στις 10 Οκτωβρίου 2019. Κατά τη διάρκεια της διάσκεψης επισημάνθηκαν τα κύρια αποτελέσματα και ο βασικός αντίκτυπος των 9 έργων που υλοποιήθηκαν στο πλαίσιο του κοινού προγράμματος.

Πιο συγκεκριμένα, σε ό,τι αφορά το έργο της ψηφιακής Digital Resistance, παρουσιάστηκαν από τον συντονιστή του έργου τα αποτελέσματα, παραδείγματα εργασιών των μαθητών, οι προκλήσεις που αντιμετωπίστηκαν κατά τη διάρκεια του έργου καθώς και προτάσεις για τη βιώσιμη συνέχισή του.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Digital Resistance
Το έργο Digital Resistance είναι έργο χρηματοδοτούμενο από το κοινό πρόγραμμα για το Δημοκρατικό και Ενταξιακό Σχολικό Πολιτισμό σε Λειτουργία (Democratic and Inclusive School Culture in Operation-DISCO) του Συμβουλίου της Ευρώπης και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Ξεκίνησε τον Απρίλιο του 2018, βασίζεται στο Πλαίσιο Δεξιοτήτων για τον Δημοκρατικό Πολιτισμό του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και στο Πλαίσιο Ψηφιακών Δεξιοτήτων για Πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στοχεύει στην προώθηση της ψηφιακής ιθαγένειας.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ...
Social Media
DigitalResistanceProject
digitalresistance.project
nofake.gr