Συνεργαζόμενα Σχολεία

Η υλοποίηση του έργου Digital Resistance σε όλες τις χώρες που συμμετέχουν σε αυτό (Αυστρία, Γερμανία, Ελλάδα, Ιταλία και Ρουμανία) πραγματοποιείται σε συνεργασία με σχολεία από κάθε χώρα.

Τα συνεργαζόμενα σχολεία ανά χώρα είναι τα παρακάτω:

Αυστρία

Γερμανία

Ελλάδα

Ιταλία

Ρουμανία

Digital Resistance
Το έργο Digital Resistance είναι έργο χρηματοδοτούμενο από το κοινό πρόγραμμα για το Δημοκρατικό και Ενταξιακό Σχολικό Πολιτισμό σε Λειτουργία (Democratic and Inclusive School Culture in Operation-DISCO) του Συμβουλίου της Ευρώπης και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Ξεκίνησε τον Απρίλιο του 2018, βασίζεται στο Πλαίσιο Δεξιοτήτων για τον Δημοκρατικό Πολιτισμό του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και στο Πλαίσιο Ψηφιακών Δεξιοτήτων για Πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στοχεύει στην προώθηση της ψηφιακής ιθαγένειας.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ...
Social Media
DigitalResistanceProject
digitalresistance.project
nofake.gr