Συναντήσεις Εταίρων

Κατά τη διάρκεια υλοποίησης του έργου, οι συνεργαζόμενοι φορείς-εταίροι πραγματοποίησαν συναντήσεις προκειμένου να αξιολογήσουν την πρόοδο του έργου και να σχεδιάσουν τα επόμενα στάδιά του.

 

Στρασβούργο, Γαλλία

16-17 Απριλίου 2018

Στο Στρασβούργο της Γαλλίας  πραγματοποιήθηκε η εναρκτήρια συνάντηση για τα δύο έργα Digital Resistance και CoLab  τα οποία χρηματοδοτούνται από το κοινό πρόγραμμα για το Δημοκρατικό και Ενταξιακό Σχολικό Πολιτισμό σε Λειτουργία  (Democratic and Inclusive School Culture in Operation-DISCO) του Συμβουλίου της Ευρώπης και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκαν θέματα όπως το στρατηγικό πλαίσιο των ευρωπαϊκών προγραμμάτων, οι κύριοι άξονες εκπαίδευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης καθώς, επίσης οι βασικοί στόχοι και τα παραγόμενα των έργων.

 

Ανόβερο, Γερμανία

15-16 Οκτωβρίου 2018

Το Πανεπιστήμιο του Ανόβερου στη Γερμανία φιλοξένησε τη συνάντηση των συνεργαζόμενων φορέων του έργου προκειμένου να συζητήσουν και οριστικοποιήσουν το Ψηφιακό Εγχειρίδιο.

Το Ψηφιακό Εγχειρίδιο συνδέεται με τους κύριους άξονες εκπαίδευσης που προτείνει το Συμβούλιο της Ευρώπης: πιο συγκεκριμένα, με το Εννοιολογικό Μοντέλο Εκπαίδευσης Ψηφιακής Ιθαγένειας και το Πλαίσιο Αναφοράς για τον Δημοκρατικό Πολιτισμό.  Πρόκειται να αποτελέσει το βασικό πλαίσιο για την κατάρτιση των εκπαιδευτικών, η οποία αναμένεται να ακολουθήσει τους επόμενους μήνες σε όλες τις χώρες που συμμετέχουν στο έργο (Αυστρία, Γερμανία, Ελλάδα, Ιταλία και Ρουμανία).

Μετά την κατάρτιση, οι εκπαιδευτικοί θα πραγματοποιήσουν δραστηριότητες με τους μαθητές τους με σκοπό να εντοπίσουν και αντιμετωπίσουν «ψευδείς ειδήσεις» ή θέματα σχετικά με την παραπληροφόρηση και τις διακρίσεις.

 

Παβία, Ιταλία

11-12 Απριλίου 2019

Η δεύτερη συνάντηση των εταίρων της κοινοπραξίας πραγματοποιήθηκε στο Πανεπιστήμιο της Παβία στην Ιταλία.  Στη συνάντηση συμμετείχαν, επίσης, εκπαιδευτικοί από τις πέντε χώρες που υλοποιούν το έργο (Αυστρία, Γερμανία, Ελλάδα, Ιταλία και Ρουμανία) και οι οποίοι εφάρμοσαν σχετικές δραστηριότητες στην τάξη τους.

Οι εκπαιδευτικοί παρουσίασαν την εμπειρία τους τόσο από την κατάρτιση που έλαβαν από τους εταίρους της κοινοπραξίας πριν την εφαρμογή των δραστηριοτήτων στην τάξη όσο και από την ίδια την εφαρμογή στην τάξη.

Η εμπειρία των εκπαιδευτικών αποδείχθηκε πολύ χρήσιμη για την αξιολόγηση του Ψηφιακού Εγχειριδίου.

 

Αθήνα, Ελλάδα

27-28 Ιουνίου 2019

Στην  Αθήνα, οι εταίροι της κοινοπραξίας συζήτησαν τα συμπεράσματα από την εφαρμογή του έργου σε σχολεία των πέντε χωρών που συμμετέχουν στο έργο( Αυστρία, Γερμανία, Ελλάδα, Ιταλία και Ρουμανία) καθώς και τους καλύτερους τρόπους ενσωμάτωσης των συμπερασμάτων αυτών στο Ψηφιακό Εγχειρίδιο του έργου Digital Resistance.

Περαιτέρω βήματα του έργου και δραστηριότητες διάδοσης προγραμματίστηκαν, επίσης, κατά τη διάρκεια της συνάντησης.

 

Βρυξέλλες, Βέλγιο

10 Οκτωβρίου 2019

Η τελική διάσκεψη για το Joint Programme “Democratic and Inclusive School in Operation” (DISCO) πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες στις 19 Οκτωβρίου 2019. Κατά τη διάρκεια της διάσκεψης επισημάνθηκαν τα κύρια αποτελέσματα και ο βασικός αντίκτυπος των 9 έργων που υλοποιήθηκαν στο πλαίσιο του κοινού προγράμματος.

Πιο συγκεκριμένα, σε ό,τι αφορά το έργο της ψηφιακής Digital Resistance, παρουσιάστηκαν από τον συντονιστή του έργου τα αποτελέσματα, παραδείγματα εργασιών των μαθητών, οι προκλήσεις που αντιμετωπίστηκαν κατά τη διάρκεια του έργου καθώς και προτάσεις για τη βιώσιμη συνέχισή του.

Digital Resistance
Το έργο Digital Resistance είναι έργο χρηματοδοτούμενο από το κοινό πρόγραμμα για το Δημοκρατικό και Ενταξιακό Σχολικό Πολιτισμό σε Λειτουργία (Democratic and Inclusive School Culture in Operation-DISCO) του Συμβουλίου της Ευρώπης και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Ξεκίνησε τον Απρίλιο του 2018, βασίζεται στο Πλαίσιο Δεξιοτήτων για τον Δημοκρατικό Πολιτισμό του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και στο Πλαίσιο Ψηφιακών Δεξιοτήτων για Πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στοχεύει στην προώθηση της ψηφιακής ιθαγένειας.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ...
Social Media
DigitalResistanceProject
digitalresistance.project
nofake.gr