Πανεπιστήμιο της Παβία

Untitled-1

Università degli Studi di Pavia
Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali
c.so Strada Nuova, 65
27 100 Pavia

Επιστημονικός Υπεύθυνος:
Prof. Anna Rita Calabrò
annarita.calabro@unipv.it

Διαχείριση Έργου:
Dr. Monia Anzivino
monia.anzivino@unipv.it

Βοηθός Έργου:
Dr. Emanuela Dal Zotto
emanuela.dalzotto@unipv.it

Διοικητικό Προσωπικό Έργου:
Dr. Marco Caiani
marco.caiani@unipv.it

Μετάβαση στην ιστοσελίδα

Η υλοποίηση του Ψηφιακού Εγχειριδίου πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με:

CEMCentro Educazione ai Media
Υπεύθυνος:
Dr. Alexandra Berndt

http://www.educazionemedia.it/

Ψηφιακές Εργασίες Μαθητών

Κατά τη διάρκεια εφαρμογής και υλοποίησης του έργου Digital Resistance, μαθητές από τα συνεργαζόμενα σχολεία της Αυστρίας παρήγαγαν ψηφιακές εργασίες όπου αντανακλώνται τα αποτελέσματα της έρευνας που διεξήγαγαν σχετικά με τις βασικές θεματικές ενότητες του έργου, τις «ψευδείς ειδήσεις» και την παραπληροφόρηση.

Digital Resistance
Το έργο Digital Resistance είναι έργο χρηματοδοτούμενο από το κοινό πρόγραμμα για το Δημοκρατικό και Ενταξιακό Σχολικό Πολιτισμό σε Λειτουργία (Democratic and Inclusive School Culture in Operation-DISCO) του Συμβουλίου της Ευρώπης και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Ξεκίνησε τον Απρίλιο του 2018, βασίζεται στο Πλαίσιο Δεξιοτήτων για τον Δημοκρατικό Πολιτισμό του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και στο Πλαίσιο Ψηφιακών Δεξιοτήτων για Πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στοχεύει στην προώθηση της ψηφιακής ιθαγένειας.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ...
Social Media
DigitalResistanceProject
digitalresistance.project
nofake.gr