Πανεπιστήμιο της Βιέννης

Bildmarke_Amtssignatur_01

University of Vienna

Centre for Teacher Education
Didactics of civic and citizenship education,
Vienna, Austria, Porzellangasse 4, 1090

Υπεύθυνος Έργου:
Univ.-Prof. Dr. Dirk Lange

Διαχείριση Έργου:
Johanna Urban
johanna.urban@univie.ac.at
Τηλ.: +43 1 4277 60065

Μετάβαση στην ιστοσελίδα

Ψηφιακές Εργασίες Μαθητών

Κατά τη διάρκεια εφαρμογής και υλοποίησης του έργου Digital Resistance, μαθητές από τα συνεργαζόμενα σχολεία της Αυστρίας παρήγαγαν ψηφιακές εργασίες όπου αντανακλώνται τα αποτελέσματα της έρευνας που διεξήγαγαν σχετικά με τις βασικές θεματικές ενότητες του έργου, τις «ψευδείς ειδήσεις» και την παραπληροφόρηση.

Digital Resistance
Το έργο Digital Resistance είναι έργο χρηματοδοτούμενο από το κοινό πρόγραμμα για το Δημοκρατικό και Ενταξιακό Σχολικό Πολιτισμό σε Λειτουργία (Democratic and Inclusive School Culture in Operation-DISCO) του Συμβουλίου της Ευρώπης και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Ξεκίνησε τον Απρίλιο του 2018, βασίζεται στο Πλαίσιο Δεξιοτήτων για τον Δημοκρατικό Πολιτισμό του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και στο Πλαίσιο Ψηφιακών Δεξιοτήτων για Πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στοχεύει στην προώθηση της ψηφιακής ιθαγένειας.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ...
Social Media
DigitalResistanceProject
digitalresistance.project
nofake.gr