Ολοκληρώνοντας το Εγχειρίδιο

Όσο τα σχολεία παραμένουν κλειστά και εκπαιδευτικοί και μαθητές απολαμβάνουν τις διακοπές τους, η ομάδα του έργου προχωρά στην ολοκλήρωση του Ψηφιακού Εγχειριδίου του έργου Digital Resistance.  Στο Εγχειρίδιο ενσωματώσαμε, επίσης, τις εμπειρίες μας από το έργο και παρουσιάζουμε κατευθυντήριες γραμμές στους εκπαιδευτικούς που επιθυμούν να εντάξουν το θέμα των «ψευδών ειδήσεων» στην τάξη τους.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Digital Resistance
Το έργο Digital Resistance είναι έργο χρηματοδοτούμενο από το κοινό πρόγραμμα για το Δημοκρατικό και Ενταξιακό Σχολικό Πολιτισμό σε Λειτουργία (Democratic and Inclusive School Culture in Operation-DISCO) του Συμβουλίου της Ευρώπης και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Ξεκίνησε τον Απρίλιο του 2018, βασίζεται στο Πλαίσιο Δεξιοτήτων για τον Δημοκρατικό Πολιτισμό του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και στο Πλαίσιο Ψηφιακών Δεξιοτήτων για Πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στοχεύει στην προώθηση της ψηφιακής ιθαγένειας.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ...
Social Media
DigitalResistanceProject
digitalresistance.project
nofake.gr