Εργασίες Μαθητών

Η συμμετοχή των μαθητών στο έργο Digital Resistance στηρίζεται στη διερευνητική μάθηση.  Τα αποτελέσματα της έρευνας των μαθητών σχετικά με τον αντίκτυπο των (κοινωνικών) μέσων ενημέρωσης στην κοινωνία και την πολιτική αντανακλούν την εμπλοκή τους στην εφαρμογή του έργου.  Πραγματοποιώντας τις δικές τους ξεχωριστές έρευνες, οι μαθητές τεκμηριώνουν τα ευρήματά τους και δημιουργούν ψηφιακό υλικό (βίντεο, αφίσες, online παρουσιάσεις, podcasts, κ.λ.π.) με τη μορφή ψηφιακών εργασιών.
Digital Resistance
Το έργο Digital Resistance είναι έργο χρηματοδοτούμενο από το κοινό πρόγραμμα για το Δημοκρατικό και Ενταξιακό Σχολικό Πολιτισμό σε Λειτουργία (Democratic and Inclusive School Culture in Operation-DISCO) του Συμβουλίου της Ευρώπης και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Ξεκίνησε τον Απρίλιο του 2018, βασίζεται στο Πλαίσιο Δεξιοτήτων για τον Δημοκρατικό Πολιτισμό του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και στο Πλαίσιο Ψηφιακών Δεξιοτήτων για Πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στοχεύει στην προώθηση της ψηφιακής ιθαγένειας.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ...
Social Media
DigitalResistanceProject
digitalresistance.project
nofake.gr