Εκστρατεία “Free to Speak, Safe to Learn”-Συμβούλιο της Ευρώπης

Φλωρεντία, 14-15 Νοεμβρίου 2019

Το έργο Digital Resistance έλαβε μέρος στην Διάσκεψη Εργασίας του Συμβουλίου της Ευρώπης  στο πλαίσιο της εκστρατείας “Free To Speak, Safe To Learn” στη Φλωρεντία.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε τους ιστότοπους εδώ και εδώ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Digital Resistance
Το έργο Digital Resistance είναι έργο χρηματοδοτούμενο από το κοινό πρόγραμμα για το Δημοκρατικό και Ενταξιακό Σχολικό Πολιτισμό σε Λειτουργία (Democratic and Inclusive School Culture in Operation-DISCO) του Συμβουλίου της Ευρώπης και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Ξεκίνησε τον Απρίλιο του 2018, βασίζεται στο Πλαίσιο Δεξιοτήτων για τον Δημοκρατικό Πολιτισμό του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και στο Πλαίσιο Ψηφιακών Δεξιοτήτων για Πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στοχεύει στην προώθηση της ψηφιακής ιθαγένειας.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ...
Social Media
DigitalResistanceProject
digitalresistance.project
nofake.gr