Κατάρτιση Εκπαιδευτικών

Προκειμένου να εξασφαλιστεί η βιωσιμότητα του έργου και η εφαρμογή του στις σχολικές τάξεις, εκπαιδευτικοί που επιθυμούν να το υλοποιήσουν, υποστηρίζονται από σχετική κατάρτιση που προσφέρουν οι εταίροι της κοινοπραξίας.

Η κατάρτιση επικεντρώνεται σε θέματα όπως:

  • κύριοι τομείς του έργου σε συμφωνία με τα βασικά προγράμματα σπουδών που προτείνει το Συμβούλιο της Ευρώπης, και εντάσσονται στο Εννοιολογικό Μοντέλο Εκπαίδευσης Ψηφιακής Ιθαγένειας και το Πλαίσιο Αναφοράς για τον Δημοκρατικό Πολιτισμό
  • κύριοι στόχοι του έργου Digital Resistance
  • εισαγωγή σε θέματα που σχετίζονται με «ψευδείς ειδήσεις», παραπλάνηση και παραπληροφόρηση, χειραγώγηση και διακρίσεις
  • μεθοδολογική προσέγγιση για την εφαρμογή στην τάξη
  • μεθοδολογικά και λειτουργικά εργαλεία για την εφαρμογή στην τάξη
  • το Ψηφιακό Εγχειρίδιο

Μετά την κατάρτιση, οι εκπαιδευτικοί υποστηρίζονται, συνεχώς, από τους εταίρους της κοινοπραξίας για το σχεδιασμό των δραστηριοτήτων στις οποίες θα συμμετάσχουν οι μαθητές και οι οποίες προωθούν τους στόχους του έργου.

Digital Resistance
Το έργο Digital Resistance είναι έργο χρηματοδοτούμενο από το κοινό πρόγραμμα για το Δημοκρατικό και Ενταξιακό Σχολικό Πολιτισμό σε Λειτουργία (Democratic and Inclusive School Culture in Operation-DISCO) του Συμβουλίου της Ευρώπης και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Ξεκίνησε τον Απρίλιο του 2018, βασίζεται στο Πλαίσιο Δεξιοτήτων για τον Δημοκρατικό Πολιτισμό του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και στο Πλαίσιο Ψηφιακών Δεξιοτήτων για Πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στοχεύει στην προώθηση της ψηφιακής ιθαγένειας.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ...
Social Media
DigitalResistanceProject
digitalresistance.project
nofake.gr