Διάχυση

Προκειμένου να διαδοθούν οι ψηφιακές εργασίες που παρήγαγαν οι μαθητές κατά την εφαρμογή του έργου Digital Resistance στην τάξη και να προωθηθεί η μεθοδολογία μάθησης, όλες οι χώρες που συμμετέχουν στο έργο διοργανώνουν εκδηλώσεις διάχυσης σε συνεργασία με εκπαιδευτικούς, μαθητές, γονείς και άλλους φορείς.

Digital Resistance
Το έργο Digital Resistance είναι έργο χρηματοδοτούμενο από το κοινό πρόγραμμα για το Δημοκρατικό και Ενταξιακό Σχολικό Πολιτισμό σε Λειτουργία (Democratic and Inclusive School Culture in Operation-DISCO) του Συμβουλίου της Ευρώπης και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Ξεκίνησε τον Απρίλιο του 2018, βασίζεται στο Πλαίσιο Δεξιοτήτων για τον Δημοκρατικό Πολιτισμό του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και στο Πλαίσιο Ψηφιακών Δεξιοτήτων για Πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στοχεύει στην προώθηση της ψηφιακής ιθαγένειας.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ...
Social Media
DigitalResistanceProject
digitalresistance.project
nofake.gr